Historia szkoły

Szkoła w Kiszewie powstała najprawdopodobniej w roku 1899. Szkoła to najstarszy budynek w Kiszewie. Pierwszym dyrektorem po wojnie był Wacław Kotecki. Praca w szkole przebiegała w specyficznych powojennych warunkach. Nie polegała tylko na nauce dzieci i młodzieży w szkole, ale koniecznością kształcenia dorosłych i umożliwienia im szkoły podstawowej. Był to tzw. Program oświaty dla dorosłych. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej było koniecznym warunkiem uzyskania pracy dla tych, którym wojna przerwała czas nauki. Innym ważnym zadaniem było kształcenie zawodowe rolników, dla których Wacław Kotecki zorganizował Szkołę Rolniczą z dwuletnim programem nauczania, umożliwiającym wdrażanie nowoczesnych metod uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Zaangażowani byli nauczyciele – specjaliści inżynierowie rolnictwa z Obornik i pomimo bardzo trudnego dojazdu i prymitywnych warunków ( jak np.: brak światła elektrycznego, wody, ogrzewania centralnego) było wielu uczniów i można się było poszczycić dobrymi osiągnięciami nauczania. W pierwszych latach powojennych, kiedy szkoła liczyła tylko dwóch nauczycieli i zmagała się z wieloma trudnościami zorganizował szkolny teatrzyk kukiełkowy. W krótkim czasie szkoła podstawowa z roku na rok zwiększała ilość nauczycieli, uczniów i pomieszczeń szkolnych. W szkole dzięki staraniom dyrektora W. Koteckiego, który osobiście jeździł do Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie i wybierał potrzebnych specjalistów okazało się możliwe utworzenie szkolnego zespołu muzycznego i chóru. Dla uczniów i rodziców organizowano liczne akademie, zabawy i wycieczki, które były dużą atrakcją w czasach, gdy nie było jeszcze radioodbiorników i telewizji. Odbywały się występy uczniów, które były dobrą okazją do spotkań miejscowej ludności. Występy odbywały się nie tylko z okazji świat i nie tylko w Kiszewie, lecz także w okolicznych miejscowościach. Harcerstwo, które prowadził nawiązywało do przedwojennych tradycji tej organizacji. W szkole dwukrotnie w czasie ferii szkolnych udało się zorganizować obozy harcerskie, a atmosfera tych dni pozostała w pamięci uczestników po dzień dzisiejszy. W związku z coraz większym rozwojem szkoły dyrektor W. Kotecki uważał za konieczną budowę większej świetlicy z planami sali widokowej i możliwością korzystania z tej sali przez szkołę. Potrzeba coraz więcej ilości pomieszczeń i koniecznością zatrudnienie coraz więcej ilości nauczycieli skłoniły go do starań o budowę Domu Nauczyciela. Wielu spośród zaangażowanych nauczycieli, którzy zdobyli dobrą praktykę w kiszewskiej szkole mogło podjąć pracę na samodzielnych stanowiskach w innych jednostkach oświatowych i samorządowych. Sukcesy odnosiło też wielu uczniów- absolwentów szkoły, którzy kontynuowali naukę w szkołach średnich i wyższych.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional