Pedagog szkolny

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
(Janusz Korczak)

PEDAGOG SZKOLNY

BARBARA DREGER

dyżur: każdy poniedziałek 8.00 - 14.00

Ważne telefony:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach
  • czynna od 7.00 – 15.00    tel.: 61 29 60 439
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel.: 61 29 73 125
  • Komenda Powiatowa Policji – dzielnicowy ASP. Ireneusz Marcinkowski  tel.: 61 29 75 242
  • TELEFON ZAUFANIA dla Dzieci i Młodzieży tel.: 116 111
  • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień (Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”

Link do strony: www.poradnia-oborniki.pl

Uwaga:
Od 06.11.2008r. w całej Polsce uruchomiony został bezpłatny „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111”. 
Pamiętaj! Jest ktoś, kto uważnie i życzliwie Cię wysłucha! - to hasło, które przyświeca organizatorom akcji.
Do prowadzonej kampanii włączy się również policja, która będzie reagować na wszelkie sygnały o zagrożeniu kierowane na infolinię. 
  Jest to bezpłatna linia telefoniczna o charakterze społecznym. Jego adresatami będą dzieci                   i młodzież potrzebujący psychologicznego wsparcia, doświadczające i będące świadkami przemocy, a także znajdujące się w trudnych sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji.
Infolinia stworzona jest z inicjatywy Komisji Europejskiej. Za obsługę linii telefonicznej odpowiada Fundacja Dzieci Niczyje, która ma swoją siedzibę w Warszawie.
Policja będzie współpracować z Fundacją. Gdy na infolinię wpłynie informacja wskazująca na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, konsultanci są upoważnieni do przekazania tej informacji na Policję. Współpraca umożliwi podejmowanie szybkich działań na terenie całego kraju.
Dzięki porozumieniu, konsultanci telefonu zaufania 116 111, będą mogli liczyć na pomoc policji w sytuacjach, gdy zagrożone będzie życie i zdrowie dziecka oraz wymagana natychmiastowa interwencja.
Bezpłatny numer telefonu: 116-111, to telefon pod który, dzieci i młodzież  mogą zadzwonić w trudnych dla siebie sytuacjach i  zawsze otrzymają pomoc. 
 
PAMIĘTAJ!
JEST KTOŚ KTO UWAŻNIE I ŻYCZLIWIE CIĘ WYSŁUCHA! 
 
3 listopada Fundacja Dzieci Niczyje i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie na rzecz sprawnej obsługi Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional