Rada rodziców

Informujemy, że dnia 13 października 2016 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017. Podczas zebrania nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Rodziców poprzez wybór Prezydium:


Magdalena Lepczyńska - Przewodnicząca

Dorota Kwiatkowska–Zastępca Przewodniczącej

Żaneta Mamet – Sekretarz


Justyna Konieczna – Skarbnik


SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH:
RODZICÓW OFERUJĄCYCH SWOJĄ POMOC PRZY ORGANIZACJI MIKOŁAJEK 2016r. oraz
SPONORÓW, DZIĘKI POMOCY KTÓRYCH UDAŁO SIĘ OSŁODZIĆ DZIECIOM MIKOŁAJKI I ZAKUPIĆ LEŻACZKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
Ewa Walkowiak
Leszek Sekretarczyk
HERDER Julita Bukowska
INSBUD Grzegorz Świtoń
Firma Walko Kiszewo
Burmistrz Miasta i Gminy Oborniki Tomasz Szrama
GS Samopomoc Chłopska Oborniki

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)


 

Valid XHTML 1.0 Transitional